Nezaposlenost u Srbiji u 2015-oj

Objavio | 2015-06-09 | Zaposlenje

Ako je verovati MMF-u Srbija će ovu 2015 godinu završiti sa stopon nezaposlenosti od 20,7 %. To je za jedan procenat više nego što je bilo na kraju 2014 godine.
Na ovaj procenat sigurno utiču bolne reforme koje vlada sprovodi. U dogovoru sa MMF-om vlada se obavezala da će da završi privatizaciju preostalih 500 preduzeća u vlasništvu države. Po nekim procenama u ovom procesu ugasiće se oko 30 000 radnih mesta. Na ovu brojku treba dodati i otkaze koje će država podeliti u državnoj upravi. Plan racionalizacije u javnom sektoru predviđa otpuštanje 9000 ljudi u ovoj godini.

Stopa nezaposlenosti u regionu:

Hrvatska: 2015 – 17,3% / 2016 – 16,9%
Bugarska: 2015 – 10,9% / 2016 – 10,3%
Rumunija: 2015 – 6,7 % / 2016 – 6,7%
Slovenija: 2015 – 9% / 2016 – 8,3 %
Italija: 12,6 % / 2016 – 12,3%
Grčka: 2015 – 24,8% / 2016 – 22,1%
Srbija: 2015 – 20,7 % / 2016 – 22%

577 ukupno pregleda, 1 danas