Tražite posao? Dobro došli, na pravom ste mestu!

RICO TRAINING CENTRE DOO BEOGRAD – http://www.ricocentre.com/

RICO TRAINING CENTRE DOO BEOGRAD, kao dugogodišnji Akreditovani trening Institut IRU Akademije iz Ženeve , danas je javno priznati organizator obrazovanja odraslih za profesionalno osposobljavanje kadrova u drumskom saobraćaju putnika i tereta, ali i drugih učesnika u drumskom saobraćaju.
Cilj je povećanja profesionalnih kompetencija i usaglašavanje međunarodnih i nacionalnih propisa kroz pružanje standardizovanih visoko kvalitetnih trening programa i unapređenje bezbednosti saobraćaja.
Trening obuke organizovane su u skladu sa visokim standardima i u potpunosti usaglašene sa odgovarajućim važećim Direktivama Evropske unije i međunarodnim sporazumima, koje i naše nacionalno zakonodavstvo prihvata i primenjuje.

RICO TRAINING CENTRE DOO BEOGRAD je i:
* Registrovano pravno lice za poslove veštačenja, za oblast saobraćaj-transport-bezbednost, specijalistički orijentisan za:

1. Oblast Vreme vožnje i odmora vozača i vozila i primena i upotreba digitalnog tahografa – Čitanje i tumačenje taholistića analognog tahografa i ispisa digitalnog tahografa, tehnička ispravnost uređaja, savetovanje i konsultacije u postupku kontrole vozača i vozila.

2. Oblast Transport opasnog tereta – Zadesne situacije u kojima je došlo do istakanja ili prosipanja opasnog tereta /ovo je već u domenu istražnog ili predkrivičnog postupka/ utvrđivanje ispunjenosti zahteva koje vozač mora da ispoštuje po pitanju posedovanja zaštitne opreme i opreme za zaštitu od požara u vozilu, brzina kretanja,

3. Oblast Bezbedan utovar i istovar, obezbeđenje tereta – Transport robe – obezbeđenje tereta – poštovanje standarda i pravila obezbeđenja tereta prilikom utovara, transporta i istovara.

4. Oblast Transport putnika – bezbednost putnika – Osiguranje /u sitacijama prekobrojnog broja putnika/ poštovanje pravila obezbeđenja putnika u saobraćaju, obezbeđenje prtljaga,

* Licencirani organizator stručnog osposobljavanja od strane Ministrastva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Rešenjem br.153-01-00017-2013-01 od 03.04.2013.godine za vozače vozila u transportu opasne robe u drumskom (ADR) saobraćaju i Rešenjem br.119-00023-2014-01 od 06.06.2014.godine za savetnike za bezbednost u transportu opasnih roba u drumskom (ADR) i železničkom (RID) saobraćaju.

* Ovlašćeni distributer »TachoSpeed« sistema za skidanje, obradu i analizu podataka sa analognog i digitalnog tahografa i dodatnih modula proizveden od strane Proizvođača »INFOLAB NARLOCH Sp. J. Poljska«, za teritoriju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u skladu sa Ugovorom o distribuciji br.03/06 od 15.06.2016.godine,

RICO TRAINING CENTRE DOO BEOGRAD spisak poslova

 1. Tip
  Stalan posao
  Posao
  ASISTENT U KOMERCIJALI RICO TRAINING CENTRE DOO BEOGRAD – Objavio RICO TRAINING CENTRE DOO BEOGRAD
  Lokacija
  Bilo gde
  Datum postavljanja
  1 сеп